پایان نامه

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان قسمتی از متن پایان نامه : چکیده جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر Read more…

By 92, ago