سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کیفیت

مدیریت کیفیت و مدیریت شرایط محیطی از اصول بازرگانی هستند که بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که بکارگیری مدیریت کیفیت به گونه اثربخشی می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد(Pereira-Moliner et al, 2012). کیفیت به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات یک کالا گفته می گردد که خواسته ها و نیازهای مصرف کننده را برآورده کند و باعث رضایت خاطر او از عملکرد آن کالا گردد.به تعبیری کیفیت را می توان مطابقت محصول با هدف تولید آن دانست.از دیدگاه مشتریان کیفیت کالا و خدمات بایستی نیازمندی ها و انتظارات آنان را برآورده مند..برای این کار از صففات ویژه ای که شایستگی خوانده می شوند بهره گیری می کنند..کیفیت را از اینرو تعریف کردیم که مشخص می کند یک محصول یا خدمت چیزی را که بایستی انجام دهد چقدر خوب انجام دهد. معمول ترین معنای کیفیت اندازه ای می باشد که یک کالا یا خدمت انتظارات مشتریان را برآورده می سازد و از آن نیز تجاوز می کند. مصرف کنندگان اغلب زمانی تصمیم به خرید می گیرند به بعد ارزشی کیفیت بیشتر توجه می کنند (حسینی،1389،ص186).

 

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی

مدیریت کیفیت فراگیر در بخش خصوصی یک ابزار بسیار مهم برای بهبود مداوم و رقابت بلندمدت در داشتن یک تجارت مناسب می باشد(Krittanathip et al, 2013). یک دایره کنترل کیفیت معمولا از 4 تا 12 نفر از افراد یک ایستگاه کاری تشکیل می گردد که به گونه داوطلبانه به مقصود تبادل نظر درمورد روشهای بهبود کار یا حل معضلات، یک گروه را به وجود می آورند. این گروهها معمولا خًارج از وقت اداری و به گونه منظم (معمولا هًفته ای یک بار) جلسه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در این گروهها ، بایستی از آموزش لازم به ویژه در زمینه ابزار و فنون بهبود کیفیت و حل معضلات برخوردار شوند. همچنین در ابتدای تشکیل گروه، بایستی هدایتهای لازم برای ادامه کار صورت پذیرد، تا گروه پس از اندک زمانی فرونپاشد. ارتباط گروه با مدیریت نیز بایستی به طریق مناسب مستقر گردد تا دستیابی به این اهداف، هر ”دایره کنترل کیفیت“ دارای یک متناسب کننده، یک همیار و یک رهبر می باشد. متناسب کننده، اموری از قبیل برنامه ریزی توسعه، تمهید برنامه آموزش همیاران و ایجاد ارتباط مناسب بین دوایر، همیاران و افرادی که به گونه در دوایر شرکت ندارند را بر عهده دارد. وجود متناسب کنندگان الزامی نیست و ممکن می باشد همیاران، مسؤلیت متناسب کنندگان را نیز بر عهده داشته باشند. همین گونه ممکن می باشد کمیته ای وجود داشته. این گونه تیم ها در سازمان جنبه رسمیت ندارد. پس مدیران با ایجاد فضای مشارکتی ومناسب سازمانی زمینه تشکیل اینگونه سیستم های تیمی را فراهم می آورند تا شناسایی و تحلیل معضلات و یا ارائه راه حل ها با طریقه بهتری مطرح و اجرا گردد. مزایای تشکیل تیم های کنترل کیفیت(حسینی،1389،ص187).

1.بهبود کیفیت

2.بهبود بهره وری

 1. کاهش ضایعات
 2. افزایش انگیزش و عملکرد
 3. هویت شغلی و سازمانی
 4. فرهنگ سازی قوی
 5. زمینه بروز خلاقیت و ابتکار
 6. خود کنترلی
 7. ایجاد جو گروهی و روحیه کار گروهی
 8. گسترش فضای همکاری و ارتباطات و معاملات سازنده
 9. افزایش مهارت و تخصص کارمندان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

 • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران