سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای کیفیت

معیارهای مختلفی برای اندازه گیری مدیریت کیفیت فراگیر هست(Chen and Chen, 2012).کتنرل کیفیت مدرن دیگر تنها بر تأثیر یک گروه یا مهندسین کیفیت یرای بازرسی و کنترل کیفیت تاکید نمی کند. بلکه تمامی افراد را در این موضوع شریک می داند و مسئولیت همگانی برای کنترل کیفیت قائل می باشد و تمرکز صرف کنترل کیفیت بر فرایند تولید نیست بلکه فراگیر، و فردی و گروهی و سازمانی می باشد( رون تری،1380، ص21).

الف. معیارهای کیفیت از دیدگاه تولید کنندگان:

1.رضایت مشتریان از عملکرد و ویژگی های محصول

  1. تولید بر اساس استاندارد و معیارها

3.صحیح و سالم بودن کالا

4.راه اندازی و عملکرد محصول

ب. معیارهای کیفیت از دیدگاه مصرف کنندگان:

1.برآوردن نیازها و خواسته ها

2.عملکرد مطلوب

3.د.ام و عملکرد

4.خدمات پس از فروش

از میان عوامل گوناگونی که می توانند مانع رسیدن سازمان به کیفیت مطلوب شوند می توان موارد ذیل را نام برد: خطاهای انسانی، مواد اولیه نامناسب، محیط تولید(مانند عدم وجود نور کافی،رطوبت و گرد و خاک)، ابزارها و دستگاهها ،ضعف در طراحی و مراحل بازرسی (حسینی،1389،ص190).

 

2-10) ارتباط  میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت

در این بخش به تشریح ارتباط میان هریک از عناصر مورد نظر موثر بر  مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت پرداخته خواهد گردید.

 

2-10-1) تمرکز بر مشتریان

امروزه سازمانهای تولیدی و خدماتی، اندازه رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این طریقه همچنان درحال افزایش می باشد. اما برای تامین نظر مشتریان بایستی مراحل زیر طی گردد: آشنایی با مشتریان ،نظرخواهی از مشتریان، تغییر معیارها و استانداردها(کفاشپور و همکاران،1389،ص76). برای رسیدن به عملکرد بهینه، تجارت بایستی به توسعه و نگهداری مزیتهای رقابتی خود بپردازد . امروزه، تأکید تجارت بین الملل بر آن می باشد که به گونه متداوم به ایجاد ارزش برای مشتریان بپردازد. کسب و کار، زمانی بازارگراست که فرهنگش به گونه نظام مند به خلق ارزش مورد انتظار مشتریانش بپردازد. جورج کاکس 2000 معتقد می باشد که ما بایستی بیشتر به سمت مشتری گرایی حرکت کنیم، البته نه ت نها به این دلیل که این واژه، واژه زیبایی می باشد، بلکه به این دلیل که مشتری گرایی امروزه همچون ضرورت و اجبار برای سازمانها در آمده می باشد . ما در جهانی زندگی می کنیم که بیشتر از گذشته، حالت پویا به خود گرفته می باشد و کسب و کارها اغلب با رقابت روبرو هستند . از طرف دیگر ، به گونه همزمان محصولات، رقبا و بازارها در حال جهانی شدن هستند. کلیه تحقیقاتی که در زمین ه بازارمحوری انجام شده ، رابط ه قوی بین بازارمحوری، سودآوری، حفظ مشتری، و افزایش فروش و موفقیت محصولات جدید را نشان داده می باشد. (cox,2000,pp588-595) .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران