سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت

مهم ترین این استاندارد بین المللی مرتبط با مدیریت کیفیت با نام ISO 9000 ،مجموعه ای از استانداردهای بین المللی می باشد که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت موثر را تعریف می کند. این استانداردها توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) که دفتر مرکزی آن در جنوای سوئیس می باشد نگهداری و منتشر می گردد. گواهی نامه ISO توسط هیئت های گواهی نامه و اعتبار نامه در کشوری که شرکت در آن فعالیت می کند اداره می گردد(حسینی،1389،ص187). استانداردهای جهانی ISO 9000 عبارتست از شاخص کیفیت در زمینه طراحی و تولید محصولات و ارائه خدمات. هدف از تدوین این استانداردها اطمینان از عملکرد مطلوب سازمانها(سیستم و منابع) جهت تولید کالاهای مطلوب و ارائه خدمات طبق چارچوب و اصول تعریف شده می باشد که منجر به رضایت خاطر مصرف کننده گردد، می باشد. ISO 9000 دارای سه سطح کیفی می باشد(زگیتزی[1]،1378،ص139) :

الف. ISO 9001  در سازمانهایی قابل اعمال می باشد که  طراحی و تولید محصول، استقرار و راه اندازی محصول و ارائه خدمات را بر عهده دارند.

ب. ISO 9002 در سازمانهایی قابل اعمال می باشد که تولید و استقرار محصولات را بر عهده دارند

ج. ISO 9003  در سازمانهایی قابل اعمال می باشد که صرفا مطالعه، بازرسی و آزمایش محصولات تولیدی کارخانجات را بر عهده دارند.

مطابقت با استانداردهای ISO به چندین دلیل مهم می باشد:

1.به کارخانه داران و خدمات دهندگان وظیفه شناس کمک می کند تا خودشان را از شرکتهایی که اعتبار کمتری دارند جدا کنند.

2.بعضی شرکتها  و آژانس های دولتی فقط با عرضه کنندگانی که گواهی نامه ISO دارند تجارت می کنند .

  1. به مصرف کنندگان محصولات و خدماتی که نشانه یا گواهی نامه ای که کیفیت ،امنیت، یا دیگر ویژگی های مطلوب را دارند اعتماد بنفس بیشتری می دهد.

4.تنظیم کنندگان را با ابزارهای جزئی برای اجبار به رعایت کردن قوانین محیط زیست و سلامت آماده می کند.

همانگونه که پیشتر گفته گردید، یکی از استانداردهای ISO 9000، استاندارد ISO 9001 می باشد که استانداردهایی که پنج هدف کیفیت، به تبیین زیر دارند را اظهار می کند:

  1. بدست آوردن ،حفظ و جستجوی بهبود کیفیت مستمر محصول، استانداردهای یک محصول را به عنوان درآمد هر فرآیند تعریف می کند. پس این اصطلاح صرف نظر از اینکه داخل یا خارج سازمان باشد برای خدمات نیز به کار می رود.

2.بطور مستمر کیفیت عملیات را بهبود می بخشد تا تمامی نیازهای تصریح شده و اظهار شده مشتریان و دیگر سهامدارا را برآورده سازد.

3.به مدیریت داخلی و دیگر کارکنان اطمینان می دهد که الزامات کیفیت انجام و حفظ شده می باشد و اینکه بهبود کیفیت دارد اتفاق می افتد.

4.به مشتریان و سهامداران اطمینان می دهد که الزامات کیفت در محصول تحویل دهده شده دارد بدست می آید یا بدست خواهد آمد.

5.اطمینان می دهد که سیتم الزامات اجرای کیفیت را دارد.

در واقع تمامی شرکتهای بزرگ نظیر تویوتا،هیولت پاکارد و پپسی از استانداردهای ISO بهره گیری می کنند تا در حفظ برنامه های مطابقت کیفیتشان کمک کند.استانداردها نیاز به یک سیستم کیفیت موثر را برای اطمینان از اینکه تجهیزات اندازه گیری و امتحان مرتبا توانا می باشد و برای نگهداری یک سیستم حفظ ثبتهای مناسب تبیین می دهند.نام نویسی شرکت برای کسب ISO9000 تعیین می کند که آیا یک شرکت با سیستم کیفیت خودش گرد آمده می باشد(حسینی،1389،ص188).

[1] – Zgytzy

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران